// Karriere
Einfach anrufen Spontan bewerben
Новини

Какво да очаквате след интервюто за работа?

02.11.2022

Направих, каквото можах... Вече приключи интервюто за работа. Сега всичко зависи от решението на интервюиращия. Да, но всъщност не е точно така…

Процесът, който сте стартирали с решението да започнете работа на ново място, приключва едва на първия работен ден при новия работодател. До момента Вие сте написали грамотно подходяща автобиография, която показва какво образование имате, на кои позиции и при кои работодатели сте натрупали професионален опит до момента, кои са вашите умения и компетенции, релевантни за желаната позиция. Ако кандидатствате за по-висока позиция, или за такава, изискваща специфични познания или креативни умения, сте написали и изпратили също и мотивационно писмо за конкретната позиция. След успешно преминаване на първия етап – подбор на кандидати по документи - сте поканени на интервю, което според Вас е минало успешно и сте се представили добре. Разговорът е приключил, а сега какво следва?!

В края на интервюто, ако интервюиращият не упомене срок за отговор, е приемливо Вие да попитате до кога ще се свържат с вас с отговор дали сте одобрен за позицията. Това е особено важен момент, ако сте кандидатствали по няколко позиции в различни фирми.

Ако в уречения срок от фирмата не се свържат с Вас, а вие имате интерес към позиция в тази фирма, може да проявите инициативност и да се обадите с цел да проверите дали сте одобрен от една страна и от друга, отново да акцентирате върху вашето желание и мотивация да стартирате в желаната фирма. Липсата на отговор в уречения срок не винаги е отказ. В случаите, когато за една позиция кандидатстват много желаещи, се случва обработката на кандидатурите да отнеме повече от планираното време. Затова инициативността от Ваша страна би направила добро впечатление и ще акцентира вниманието на интервюиращия върху Вашата кандидатура. В големи фирми, като нашата, където се работи по разнообразни проекти би могло да се случи така, че специалистът по подбор на персонал да Ви пренасочи към друга вакантна позиция, ако в хода на интервюто открие вашия потенциал за реализация в друго направление.

За позициите в Региоком владеенето на немски език е ключово. След интервюто, което при нас се провежда на намски език, изпращаме писмен тест с цел верификацията на езиковите познания според Европейската езикова рамка.

След интервюто и когато кандидатът изпрати попълнен тест, специалистът по подбор на персонал разглежда отново Вашите документи, с които сте кандидатствали за вакантната позиция, както и бележките, които е водил по време на интервюто. Преценката на интервюиращият, дали Вие ще сте избраният кандидат, се оповава на мотивацията и желанието Ви за дългосрочна обвързаност, личните качества, професионални умения и социални компетенции.

Ако отговаряте на тези ключови фактори, имате големи шансове да бъдете поканен да станете част от екипа на фирмата. Очаква Ви телефонно обаждане или имейл с предложение да започнете на позицията, за която сте кандидатствали. Предложението включва информация за начална дата на трудовите правоотношения (това е датата на първият Ви работен ден във фирмата), стартова заплата, документи, които трябва да представите за сключване на трудов договор,  къде и в колко часа да се явите на първия работен ден.

В Региоком за по-високите и админстративни позиции, както и при подбор на служители за новостартиращи проекти, одобрението от страна на специалистът по подбор на персонал е последвано от назначаване на второ интервю. То се провежда с управителя на фирмата или ръководител на отдел за по-високите и административни позиции и с Ръководител проект за новите проекти.


Initiative ergreifen & bei regiocom bewerben

Jetzt initiativ bewerben

© regiocom SE 2024. Alle Rechte vorbehalten.